/widgets.js";var sz=d.getElementsByTagName(s)[0];sz.parentNode.insertBefore(z,sz)}(document,"script","zb-embed-code"));
01/12/2017

Gói VIP – Đồng: 14tr8

Gói VIP – Đồng: 14tr8 a) Phông nền chính: ( Dựng background trên ý tưởng khách hàng ) – Background tùy chọn. Phông bóng 3D kích […]
01/12/2017

Gói VIP – Vàng: 26tr8

Gói VIP – Vàng: 26tr8 a) Phông nền chính: ( Dựng background trên ý tưởng khách hàng ) – Backdrop có kích thước tối da 3m*5m […]
01/12/2017

Gói VIP – Bạc: 19tr6

Gói VIP – Bạc: 19tr6 a) Phông nền chính: ( Dựng background trên ý tưởng khách hàng ) – Background tùy chọn. Phông bóng 3D kích […]
01/12/2017

HUGO ruby: 3tr6 ++

HUGO ruby: 3tr6 ++ a) Phông nền chính – Backdrop thiết kế riêng cho bé kt 2,5m*2,5m + viền bóng xung quanh – Hoặc: Phông voan […]
01/12/2017

HUGO star: 9tr8 ++

HUGO star: 9tr8 ++ a) Phông nền chính: ( Dựng background trên ý tưởng khách hàng ) – Phông bóng 3D kt 2m5*3m tạo hình đặc […]
01/12/2017

HUGO sun: 7tr6 ++

HUGO sun: 7tr6 ++ a) Phông nền chính: ( Dựng background trên ý tưởng khách hàng ) – Phông voan đèn led 3D siêu lung linh […]
01/12/2017

HUGO angel: 5tr5 ++

HUGO angel: 5tr5 ++ a) Phông nền chính: – Phông bóng 3D kt 2m5*3m tạo hình đặc biệt kèm biển tên bé – Hoặc: Phông voan […]
01/12/2017

HUGO happy: 2tr5++

HUGO happy: 2tr5++ a) Phông nền chính: – Cổng bóng kèm biển tên kt 80*80 – Hoặc: Backdrop in (2,5*2m) + Bóng bay trang trí không […]
01/12/2017

HUGO baby: 1tr6 ++

– Tường bóng 3D (2,5*2m) + biển chính tên bé – Hoặc: Cổng bóng theo chủ đề + biển chính tên bé + Bóng bay trang […]