SINH NHẬT BÉ MOON 28/11
30/10/2017
HUGO happy: 2tr5++
01/12/2017
Show all

HUGO baby: 1tr6 ++

– Tường bóng 3D (2,5*2m) + biển chính tên bé
– Hoặc: Cổng bóng theo chủ đề + biển chính tên bé + Bóng bay trang trí không gian phòng
tiệc
– Hoặc: Phông voan đèn led 2,5*3m siêu lung linh kết hợp bóng và banner tên bé
– Hoặc: Backdrop in (2,5*2m) + Bóng bay trang trí không gian phòng tiệc
– HUGO sẽ vận chuyển, set up và thu dọn đồ miễn phí khu vực nội thành

 

Comments are closed.